top of page
IOSH ਕੋਰਸ ਲੋਗੋ

ਇਹ IOSH ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ IOSH ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ACT ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, IOSH ਮੈਨੇਜਿੰਗ Safely® ਅਤੇ IOSH Working Safely® ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ IOSH ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

ਨੂੰ

  • 24/7 ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

  • ਟਿਊਟਰ ਸਹਿਯੋਗ

  • ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਨ

  • IOSH ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗਤਾ

  • ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

  • ਮਲਟੀ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੋਟਾਂ

  • ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਖਾਤੇ

  • ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਨੂੰ

ਸਾਡੇ IOSH ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੂੰ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ IOSH ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Nothing to book right now. Check back soon.

IOSH ਮੈਨੇਜਿੰਗ Safely® ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਆਦ

ਇਸ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 22 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ (CPD) ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ।

ਬਹੁ-ਚੋਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

IOSH ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

OTTIS, ਸਾਡਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਟਰੈਕਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ।

ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

bottom of page